Co trzeba zrobić, by uzyskać dostęp do broni?

Co trzeba zrobić, by uzyskać dostęp do broni?

Aktulności Artykuł Miesiąca

W krajach, w których nie ma powszechnego dostępu do broni, takich jak Polska, jego uzyskanie wymaga podjęcia określonych działań. Nie wystarczy, że przekroczymy daną cezurę wieku, tak jak w Stanach Zjednoczonych, by móc legalnie nabyć broń. W naszym kraju musi to być poprzedzone wykonaniem określonych procedur i spełnieniem różnych wymagań. Co w Polsce musi zrobić ktoś, kto chciałby mieć prawo do posiadania broni?

Kto może się ubiegać o prawo do posiadania broni?

Potocznie mówi się o nim prawo dostępu do broni. Jednak obejmuje ono swoim zasięgiem wszystkie prawno-polityczne uwarunkowania tego, w jakich okolicznościach obywatele danego kraju mogą używać i posiadać broń. By otrzymać w Polsce prawo do posiadania broni, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań.

 

Jednym z najważniejszych jest cezura wieku. W Polsce, aby ubiegać się o prawo do posiadania broni, trzeba mieć ukończone 21 lat. Prawnie rozumiana pełnoletność nie jest zatem w tym kontekście wystarczająca. Przepisy regulujące warunki dostępu do broni są jednoznaczne.

 

Bardzo ważne są także kwestie związane z bezpieczeństwem. O broń nie może ubiegać się ktoś, kto stanowi potencjalne zagrożenie dla siebie lub innych. W związku z tym proces nabywania pozwolenia na broń powinien być poprzedzony testami psychologicznymi, które wykażą stan emocjonalny danej osoby. O broń nie mogą się ubiegać także osoby uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych, nieposiadające stałego miejsca pobytu w Polsce. Na pozwolenie na broń palną nie mają także co liczyć osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

Kwestie prawne

Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania prawa do posiadania broni. Jakie formalności muszą zostać spełnione, by się to udało? Przede wszystkim trzeba złożyć specjalny wniosek. Staje się on podstawą do tego, aby przystąpić do egzaminu przed specjalną komisją. Tylko jego zaliczenie pozwala ubiegać się o dostęp do broni. Zakres egzaminu obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę – sprawdza, czy dana osoba ma opanowane zasady posługiwania się bronią oraz faktycznie potrafi jej używać.

 

Jeśli rezultat egzaminu będzie pozytywny, osoba nabędzie pozwolenie na broń drogą decyzji administracyjnej. Cała kwestia podlega zatem pod zakres prawa publicznego – to organy państwa są tu podmiotem decydującym. Po uzyskaniu pozwolenia na posiadanie broni można legalnie nabyć broń w takich miejscach jak sklep z bronią. Wówczas można jej używać do dowolnych przewidzianych przez użytkownika celów – od łowiectwo, poprzez rekonstrukcje historyczne, na kolekcjonerstwie kończąc.

Debata na temat dostępu do broni

Temat poszerzenia lub ograniczenia dostępu do broni budzi bardzo wiele emocji. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy liberalizacji prawa z zakresu dostępu do broni przytaczają liczne argumenty na rzecz udowodnienia prawdziwości swojego stanowiska. Szum medialny wokół tego tematu nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi.

 

Zwolennicy poszerzenia dostępu do broni zwracają uwagę na podstawowe prawo ludzi do wolności decydowania o swoim życiu. Według nich nie ma żadnej podstawy, by zakazywać ludziom nabywanie określonych dóbr. Broń nie powinna stanowić tu wyjątków. Zwolennicy podkreślają, że ułatwienie dostępu do broni zmniejszyłoby rozpowszechnienie nielegalnego handlu bronią. Wówczas jej nabywanie byłoby procesem dużo bezpieczniejszym. Przeciwnicy postulują, że sama idea tego, że zwykli obywatele powinni posiadać broń, jest bardzo niebezpieczna. Szeroki dostęp do broni palnej zwiększyłby liczbę niebezpiecznych sytuacji z jej użyciem.

 

Całe zagadnienie jest bardzo skomplikowane i wymaga dokładnego rozważenia racji każdej ze stron. W przypadku takich kwestii jak poszerzenie dostępu do broni podstawową wartością braną pod uwagę przez osoby decyzyjne powinno być bezpieczeństwo. I chodzi tu zarówno o bezpieczne nabywanie, jak i bezpieczne używanie broni.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments